Vignette ефект с Photoshop

Vignette ефектът във фотографията се изразява в намаляване на осветеността и/или цветността във външните части на изображението. Такъв ефект често се създава умишлено, за да се засили фокусът върху централната част на снимката. С типовете Vignette ефект може да се запознаете тук, a как да си създадем такъв ефект с Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom…ще отговорят, този и следващите два три поста.

Как да създадем Vignette ефект с Photoshop?!

Начините за създаване на такъв ефект не са един и два. Може би всеки, който го е правил си има свой си начин с комбинация от селекция, feather и multiply mode на слоя запълнен по крайщата с полупрозрачен черен цвят… но от няколко версии Photoshop си има интегриран инструмент за създаване на Vignette. Въпреки, че името на филтъра можеше да бъде по-интуитивно, функцията не е чак толкова покрита. Просто отворете Filter/Lesn Correction, от дясната страна наред с Distortion, Chromatic Aberration, Transform и останалите възможности ще видите и Vignette. Досадния grid, който виждате върху изображението може да скриете с ctrl+H, за съжаление все още няма начин да е скрит по подразбиране.

photoshop vignette

През Lens Correction може да променяме осветеността както с положителни така и с отрицателни стойности, което значи, че освен да създаваме можем и да премахваме до известна степен този ефект, ако се е получил неумишлено при снимане. Ако променяте поредица от снимки с едни и същи стойности може да сe улесните като си запазите preset, през падащото меню на Settings, както се вижда на screenshot-а по-горе.

photoshop vignette

Автор на снимката с мустакатото коте – неизвестен.

Коментари през Facebook

0 Comments

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *