Smart Sharpen-преди и сега

И така отново заговоряме за неразрушителни техники и ми идва на ум следното - Old School техника за Sharpness, която пак Scott Kelby я беше споделил със света, мисля че беше в една сборна компилация от трикове на Photoshop User Magazine, която NAPP бяха издали на DVD. Sharpnеss-а (подчертаването на детайли) е неизменна част от професионалната ...