Shadows/Highlights като Adjustment layer

Да мога да манипулирам Shadows/Highlights като Adjustment layer е нещо, което ми се е искало от появата на този  инструмент във Photoshop CS2. Всъщност това което ще ви покажа технически не е Аdjustment layer, но има всички негови характеристики и реагира по същия начин като всеки Аdjustment layer - може да му добавите маска, може ...