Дългоочакваните multiple artboards

Multiple Artboards в Illustrator e добавка, за която се говори от много време и най-накрая в CS4 я виждаме в действие. Сигурен съм, че в следващите версии на пакета ще има добавки към тази добавка, но нека видим засега какви нови възможности ни предоставя Multiple Artboards. Още когато създавате нов файл File > New може да ...