The Lightning Network

Този пост е опит да обясня как функционира Lightning Network - ще използвам лесно разбираема аналогия и ще избягвам сложните детайли засягащи криптографския слой, който валидира цялата система. Следващите редове ще сa аналогии от реалния живот представящи, какво е Lightning Network и как логически работи. Подобно опростено обяснение ще остави настрана много от важните детайли, който ...