Къде е центърът?

Във Photoshop има няколко начина да се намери центърът. Кой център ли -  центърът на документа, центърът на съдържанието на слоя, центърът на селекцията, центърът на смарт обекта...центърът на центъра. 1. Как да намерим центъра на документа - вариант 1: Отворете рулър бара на документа (ctrl+R). Цъкнете с мишката някъде върху разграфеното поле и започнете да дърпате ...

Доколко са гъвкави гайдовете?!

В по-старите версии на CS гайдовете имаха известни ограничения, но с последните версии нещата се промениха и в този аспект. InDesign и Illustrator вече ги третират като обекти, което значи, че можем да си правим с тях всичко, което можем да правим с всеки друг обект. До тук звучи супер, но има и още. Стандартният ...