Копиране във Photoshop с Drag & Drop

Триковете свързани с Drag & Drop в Photoshop са много на брой - ще се спра на няколко, които използвам постоянно. 1. Копиране на маска от един слой в друг с Drag & Drop. Ако имате два или повече слоя , единият от които е с маска, хванете маската и я провлачете върху друг слой, като по ...