Лекичко за символите

Има символи в Illustrator, има символи и в Flash, честно казано малко ме е яд, че в InDesign все още няма. В InDesign и функционалността на смарт обектите иска още малко доизбарване, но това е тема на друг пост.

Да се върнем на символите – да уточня в Flash символите се наричат “instance” и на всеки instance може да се дава име, към което да се обръщаме с Action Script, в Illustrator няма AS и съответно именуване, но функционалността е сходна в някои аспекти. Основната причина, поради която сте длъжни да ги използвате е лекотата им. Лекота от гледна точка на това, че може да имаме 500 обекта, които реферират към един символ и обемът на всичките 500 да е равен на обема на едничкия символ. Лекота от гледна точка на това, че ако в един момент реша да променя нещо в формата на master символа, ще променя всичките 500 (например) от раз. А пък ако искам да променя формата на който и да е от 500-те независимо от master символа, винаги мога да го направя като прекъсна връзката му с master-а. Да, доста са гъвкави и намират голямо приложение там където има много еднотипни обект, различни по-големина, посока и тн…

И най-вече с промяната на един символ се променят всички останали – често го ползвам когато правя визитки. Нищо не пречи символът, за който говорихме последните два поста да не е рибка, а да е визитка и в един момент клиента като каже “е тука т’ва промени и пусни още 300 бройки”, променяте символа и цялата страница, на която има 10 визитки е готова за принт за секунди.

Коментари през Facebook

1 Comment
  • Цветелин Павлов
    June 18, 2008

    “… да уточня в Flash символите се наричат “instance” и на всеки instance може да се дава име, към което да се обръщаме с Action Script …”

    Символите са си символи и се намират в библиотеката, когато поставиш символ на сцената, ти му правиш инстанция (инстанцираш го). На инстанцията можеш да и зададеш име, с което става достъпна от ActionScript. Символа също има име (нормално :)), но освен това може да има и идентификатор за свързване (link identifier), което пък позволява да съзадаваш инстанции на сивмоли през AS….

Leave a Reply to Цветелин Павлов Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *