Kакво е "Trim" в Photoshop?

Функцията Тrim се среща в доста от приложенията за дизайн и лейаут, но не във всички тях изпълнява една и съща функция.

Trim в Photoshop се намира под Image > Trim. И това, което прави е много просто – изтрива (crop-ва) доста прецизно, празните пространства от изображението. Допълнително може да му подскажете от коя страна да трие – горе, долу, ляво и дясно, както и комбинации помежду им. Всъщност това е разновидност на Crop, но за празни пиксели.

Коментари през Facebook

0 Comments

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *