Автоматично оразмеряване на текст блок в InDesign

Добавката, която прави възможно текст контейнер да се оразмерява автоматично спрямо количеството текст не е нова за InDesign (появи се в InDesign CS6), но някакси остава малко в периферията, тъй като по подразбиране автоматичното оразмеряване не се случва, вместо това се появява червения знак плюс в долния десен ъгъл, който индикира, че текстът прелива (text overset). Тази опция е добре да се използва малко по-внимателно, тъй като както може да улесни, така може и да ни забави ако не се използва правилно – мъдрото и изпозване зависи от това дали знаем как работи и съответно да я използваме по предназначение.

Text Frame Auto Sizing

Text Frame Auto Sizing се намира под Objects > Text Frame Options > Auto-size (ctrl+B | cmd+B). При стандартното чертане на лейаут контейнерите се дефинират със съответен размер, след което се пълнят с текст и идеята след като един път е изграден лейаутът, размера на контейнерите да не се променя. Когато обаче размерът на контейнера започне да се увеличава автоматично спрямо текста, в зависимост от text wrap настройките могат да се получат непредвидени резултати – затова по-внимателно. С използването на автоматичното оразмеряване логиката е по-различна.

Text-Frame-Auto-Sizing-Indesign

Използвайки Text Frame Auto Sizing логиката при изграждането на лейаута се променя, тъй като размера на контейнера ще се променя динамично в зависимост от количеството налят текст. С каква логика ще се променя зависи от настройките в Auto-size прозореца. Има възможност оразмеряването на контейнера да е само по височина или само по ширина, както и е в двете посоки + да се запазва пропорцията. Добра практика е да се зададе минимална ширина.

text frame auto sizing

Точно под Auto-Sizing се намират настройки, които наподобяват на canvas size диалога във Photoshop и логиката им е сходна. От тук може да се контролира посоката, в която размера на контейнера ще расте след като текстът започне да се увеличава.

Text Frame Auto Sizing е интегриран и в Object Styles (ctrl+F7 | cmd+F7), което означава, че един път направени Auto-sizing настройките лесно могат да се преизползват.

Auto sizing settings saved in object styles panel

 

Коментари през Facebook

Коментирай първи.

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *