Дългоочакваните multiple artboards

Multiple Artboards в Illustrator e добавка, за която се говори от много време и най-накрая в CS4 я виждаме в действие. Сигурен съм, че в следващите версии на пакета ще има добавки към тази добавка, но нека видим засега какви нови възможности ни предоставя Multiple Artboards.

Още когато създавате нов файл File > New може да зададете с колко artboard-а да бъде той и как да са разположени. Естествено дори и да не го направите в началото може да променяте размерите, броя и разположението на artboard-ите както си поискате. Формата на самия artboard не може да се деформира – тя може да бъде само квадрат, правоъгълник и тн, то няма и смисъл да може според мен.

Както казах веднъж създадени и напълнени с съдържание artboard-ите могат да се местят както само очертанията на самия artboard, така и заедно с съдържанието. За да преместите artboard без съдържанието изберете новия инструмент Аrtboard Тool (Shift + O), за да влезнете в Artboard Edit Mode. Курсора се превръща на нещо като move tool, с него селектирайте artboard-а който искате да местите и го издърпайте на желаната нова позиция. Ако обаче искате да преместите artboard-а заедно с съдържанието му трябва да активирате едно бутонче преди да започнете да местите – бутона се намира на горния бар Move / Copy Artwork with Artboard.

Може да селектирате artboard-и в някои момнети Illustrator третира като отделни обекти в някои моменти като един обект и това ми харесва, че го прави разумно. От една страна може да селектирате обекти от различни artboard-и едновременно, от друга страна с едно натискане може да селектирате всики обекти на един artboard – Select > Select All in Active Artboard.

Когато искате да виждате рулерите това може да стане също избирателно в зависимост от предпочитанията ни. От една страна може да се вижда един общ ruler за всичко , което е отворено View > Show Rulers ( ctrl + R ), от друга страна може да се показва ruler само на активния artboard View > Show Artboard Rulers ( ctrl + alt + R ). Както поотделно двете опции могат да се включени едновременно.

По-същия начин избирателно могат да се показват и гайдовете, но логиката е малко по-различна. За да създадете гайдове, който да се простират по целия екран може да си ги създадете по-същият начин както в предните версии – издърпвате от ruler bar-а гайд и го позиционирате. Тук идва и добавката – ако искате гайдът да е видим само в границите на един artboard влезте в Artboard Edit Mode (ctrl + O), селектирайте artboard-а, на който искате да слагате гайдове и изрърпайте по същия начин гайдовете върху него. По този начин гайдовете, които създавате няма да се виждат по дължината на целия екран, а само в границите на съответният artboard.

Ако искате да създадете artboard, със същите размери като друг вече съществуващ artboard влезте в Artboard Edit Mode (ctrl + O), селектирайте artboard-а с желания размер, и горе от бара изберете иконката NEW ( червеното квадратче ). След като го натиснете за курсора ще ви се закачи artboard със същите размери, остава само да му изберете позиция.

И за какво е всичко това?! Всички тези усложнения?
Прилагайки елементи от една рекламна концепция на много файлове ( визитки, брошури, плакати и тн) вече няма импортвам стилове, цветове, четки и тн от други документи. Много по удобно е когато целият ресурс от presets е в един файл и същевременно може да се използва от много файлове, вкарани като artboard в него.

До сега Illustrator можеше да създава pdf с много страници само с трикове и много загуба на време. С multiple artboards това става бързо – Save as > PDF > All (or range of pages).

А дали в възможно да се импортва multipaged pdf в Illustrator CS4?!
Възможно е, но само за MAC юзърите с един droplet от Mordy Golding.

Коментари през Facebook

Коментирай първи.

Остави коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *